השלב הראשון - כתיבת טוקבק

מצאו כתבה בעיתונות האלקטרונית אשר מתקשרת לסוגיה כלכלית-חברתית בישראל.
כתבו טוקבק לכתבה אשר ישקף את דעתכם על הנאמר עליה.

כאשר אתם מתכננים את הכתיבה, זכרו את הסוגיות המרכזיות שנדונו בכיתה:
תרבות השיח בטוקבקים, סוגיית האנונימיות, מטרת הטוקבק, סגנון הכתיבה ועוד.

לאחר שכתבתם את הטוקבק בכתבה עצמה, מלאו את פרטיו בטופס שלהלן, ואז עברו לשלב השני (הקישור בתחתית הטופס).