עזרים

מבנה שאלת עמדה באזרחות

שאלת עמדה

מבנה שאלת עמדה בבגרות באזרחות

כאן תופיע אמירה שנויה במחלוקת.
הבע את עמדתך בעניין זה. הצג שני נימוקים התומכים בעמדתך, בהתבסס על מושגים מתחום האזרחות.
 
בכתיבתך הקפד על הרכיבים הבאים:
א. טענה - הצגת עמדתך בסוגיה באופן ברור.
ב. הנמקה – הצגת שני נימוקים, בהם אתה מבסס את טענתך על מושגים וידע מלימודי האזרחות ואשר קשורים לטענתך.

אתרי עיתונות אלקטרונית מרכזיים

סרגל הכלים לכותב במבנה הטיעון המלא (יעל גז)

לא הייתה אפשרות למצוא את כתובת האתר של מפרט הגאדג'ט

הטקסטים בהם עסקנו בכיתה

לקישור לטקסטים אודות סגנון הכתיבה הרווח בטוקבקים, בהם עסקנו בכיתה,