השלב השני - משוב עמיתים

לאחר שכתבתם את הטוקבק שלכם, הגיע הזמן להעריך את עמיתיכם לכיתה.

בקישור הזה מופיעים כל הטוקבקים שנכתבו עד כה, כולל שלכם. זהו את השורה שלכם וודאו שהפרטים בה מדוייקים.
עליכם לכתוב משוב לשני טוקבקים - זה שמעליכם ברשימה וזה שתחתיכם ברשימה.
את המשוב יש למלא בטפסים שלהלן:


 משוב לטוקבק שמעליכם ברשימה
 משוב לטוקבק שתחתיכם ברשימה

בהצלחה!